Wat is het verschil tussen bol en bbl

Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen namelijk, de beroepsopleidende leerweg BOL en de beroepsbegeleidende leerweg . BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. BOL betekent Beroeps Opleidende Leerweg.

Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de . Bbl staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij een bbl-opleiding combineer je leren en werken, wat betekent dat je meestal dag per week naar school . In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen BOL en BBL verduidelijkt:.

Wat oudere jongeren die al aan het werk zijn en een diploma op een hoger . Dit noemen we in het mbo de Beroepsopleidende leerweg (BOL). Werken en leren: Je bent een groot deel van de week aan het werk en gaat één of twee . Bij een BOL-opleiding ga je de hele week naar school en doe je praktijkervaring op tijdens de stage bij een erkend leerbedrijf. BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dit is een mbo-dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. BBL staat voor Beroepsbegeleidende . Leren op school of werken in de praktijk?

Een artikel over de verschillen tussen de BOL en BBL opleiding.

Wat is het verschil tussen BOL en BBL? En welke opleidingsniveaus zijn er? Het mbo kent BOL- en BBL-opleidingen. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) houdt in dat je volledig dagonderwijs . Kan iemand mij vertellen wat nou precies het verschil is tussen BBL en KBL.

Een andere variant op het MBO is de BOL; Beroeps Opleidende . Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL opleiding. Na je vmbo diploma kan je veel kanten op om verder te studeren. Tussen de onderwijsinstelling, het leerbedrijf en jou wordt een praktijkovereenkomst gesloten.

Hierin staan wat de rechten en plichten van alle betrokken . BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school.

Je werkt dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt dag in de week les via het ROC. Bovendien kun je binnen een niveau vaak kiezen tussen twee verschillende leerwegen, bol en bbl. Op die manier vind je altijd wel een niveau en een leerweg . BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Als je een BOL opleiding volgt ga je naar school en loop je ongeveer dagen per . Wat is precies het verschil tussen de Derde leerweg beroepsopleidend en de .