Vluchtdeur eisen

Nooddeuren en vluchtdeuren, welke soorten zijn er, welke. De Europese normen voor nood- en paniekdeuren eisen dat de sluiting in een . De deuren in deze vluchtroutes worden vluchtdeuren genoemd.

Andere eisen voor die ruimte vòòr de nooddeur sluiten aan op die van de gehele vluchtroute: . In het tweede lid zijn voor de woonfunctie voor kamergewijze verhuur eisen aan. Het nieuwe Bouwbesluit (per 2003) stelt eisen voor nieuwbouw, maar ook. Hang- en sluitwerk; Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale.

Voor vluchtdeuren waarvan slechts een beperkt aantal mensen gebruik maken. De eisen die bepalen dat vluchtroutes bij brand altijd te gebruiken moeten zijn, . Welke zijn dit en hoe gaat de markt hier mee om? Foka Kempenaar van SBR geeft uitleg.

Eisen EN 136Nooddeuren, elektromechanisch. In dat geval is de deur niet bruikbaar als vluchtdeur. Duidelijk staat aangegeven waar een vluchtdeur aan moet voldoen. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011.

De deuren die zich in deze vluchtroutes bevinden worden vluchtdeuren genoemd.

Een vluchtdeur wordt ook wel nooduitgang genoemd.