Veiligheid betekenis

Je mag anderen en jezelf niet in gevaar brengen. Veiligheid en doorstroming zijn de pilaren onder alle verkeersregels. Hieronder vind je betekenissen van het woord veiligheid.

Je kunt ook zelf een definitie van veiligheid . Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen . Absolute objectieve verkeersveilighei Veiligheid in het verkeer uitgedrukt in. Hier: gegevens en de (subjectieve) betekenis die mensen daaraan toekennen. Je hebt gezocht op het woord: veiligheid. Veiligheid speelt in veel ruimtelijke vraagstukken een rol.

Bepaal vooraf welke veiligheid bedoeld wordt. Paul Meijers geeft de betekenis en definitie van Integrale veiligheid op Ensie. Basisboek integrale veiligheid geeft de betekenis en definitie van Sociale veiligheid op Ensie.

Het begrip sociale onveiligheid wordt gebruikt voor de ervaring van (on)veiligheid van een individu veroorzaakt door menselijk handelen.