Symbolen gevaar

Symbolen herkennen kan levens redden! Ontdek de nieuwe gevaarsymbolen op chemische huishoudproducten. Op de verpakking van was- en schoonmaakmiddelen kunnen gevaarspictogrammen voorkomen.

Zij laten zien welk gevaar zou kunnenĀ . Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. De Europese Unie hanteert een aantal gevaarsymbolen met de daarbij behorende categorie voor de aanduiding van het gevaar van bepaalde stoffen. De symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen.

Minder ernstig gezondheids-gevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijnĀ . Kleine kinderen zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Ze hebben geen benul van gevaar en stoppen alles in hun mond. Op deze pagina staat een overzicht van symbolen en tekens die gebruikt worden als waarschuwing of die wijzen op een of andere vorm vanĀ . Wat de betekenis van de verschillende gevaarsymbolen is, leest u hieronder.

De symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen op eenzelfde product. Op de verpakking van zo’n product moet een waarschuwing staan, bijvoorbeeld een symbool.