Straatverlichting defect

Soms doet zich een storing voor in ons net waardoor de straatverlichting uitvalt. Via deze link vindt u informatie over hoe u het defect in de openbare . Storing aan de openbare verlichting melden?

Dat kan vaak heel eenvoudig via de website of . Storing melden CityTec voert in een groot aantal gemeenten het onderhoud uit aan openbare verlichting en verkeerregelinstallaties. Veiligheid is onze eerste zorg, daarna reparatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting.

In Den Haag staan tienduizenden lantaarnpalen. Ziet u kapotte straatverlichting, meld dit dan bij de gemeente. Kapotte of hinderlijke straatverlichting melden. Schijnt een lantaarnpaal recht in uw slaapkamer? Of hebt u op een andere manier last . Het komt nogal eens voor dat de straatverlichting niet brandt.

Of dat de straatverlichting ook overdag aanblijft. Dan is sprake van een storing van de openbare . Gemeente Rotterdam beheert en onderhoudt deze openbare verlichting.

CN=Kevin Brouns,OU=4120TKB,OU=INTERN,OU=EDIR2ADS,DC=sittard-geleen,DC=lan. Er is een lantaarnpaal kapot, kan .