Phonak remote mic

Wanneer de Phonak RemoteMic op de kleding is aangebracht, verstuurt deze via een ComPilot of ComPilot Air de stem van de spreker rechtstreeks naar beide . De krachtigste Roger-partnermicrofoon voor gesprekken in moeilijke luistersituaties en op afstand. Phonak Remote mic is een microfoon voor Compilot.

Met de remote mic kunt u een gesprekspartner beter verstaan. Het geluid komt in uw hoortoestellen . De RemoteMic wordt op de kleding van de spreker vastgezet en wanneer deze microfoon wordt gecombineerd met een Phonak-streamer, wordt de stem van de . The system consists of three main elements: the RemoteMic, your Phonak hearing aids and a streamer, such as Phonak ComPilot Air II.

Phonak RemoteMic De RemoteMic is de eenvoudige partnermicrofoon die een goed verstaan over afstand mogelijk maakt bij beperkt omgevingslawaai. FREE SHIPPING on qualified orders. Compatible with ComPilot on Amazon.

The RemoteMic transmits the speaker’s voice wirelessly to your hearing aids via the Phonak streaming device. This presentation will touch on a small part of Quest, but we will look more at Phonak RemoteMic and the wireless accessories that we have . These work in combination with the Phonak ComPilot. This multi-functional device, together with the Phonak RemoteMic II and the TVLink II, is great for situations such as listening to music, watching the TV, or your . Phonak ComPilot Air II The small and stylish Phonak ComPilot Air is focused on Bluetooth technology, to connect Phonak Venture hearing aids wirelessly to cell .