Onderhoud noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt, wanneer de normale verlichting. Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Bel Nu-Swift: 03voor onderhoud noodverlichting.

Deze praktijkgids over noodverlichting is samengesteld door de Nederlandse. De Arbowet en het Bouwbesluit 20zijn de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting. Het Bouwbesluit 20kijkt naar de functie en het . De vraag hoe moet het onderhoud van noodverlichting komt nog vaak voorbij.

Enkele weken geleden hebben wij al een bericht geschreven . Wet— en regelgeving betreffende noodverlichting. Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Noodverlichting dient als ‘back-up’ als de voeding voor de normale verlichting het laat afweten.

Is jaarlijks onderhoud nog wel nodig bij led-noodverlichting? Wij verzorgen inspectie, reparatie en onderhoud van uw noodverlichting. Wij bekijken ook de juistheid van de aanduiding van vluchtwegen.

Het juist functioneren van een noodverlichtingsinstallatie kan alleen worden gewaarborgd als er regelmatig onderhoud noodverlichting plaatsvindt.