Onderhoud noodverlichting bouwbesluit 2012

Om ook veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een . ISSO publicatie 79: Inspectie en onderhoud van . Volgens het Bouwbesluit 20dient de gebruiker van een gebouw zeker te stellen.

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. De Arbowet en het Bouwbesluit 20zijn de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting. Het Bouwbesluit 20kijkt naar de functie en het . Adviseur en deskundige Jack Schaap van VanLien Noodverlichting in Barendrecht is.

En het onderhoud moet ‘adequaat en regelmatig’ zijn. Een verblijfsruimte voor meer dan personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting. Ieder gebouw is gemaakt en ontworpen volgens de voorschriften van het bouwbesluit. Het Gebruiksbesluit (per 20onderdeel van het Bouwbesluit), eist bovendien jaarlijks onderhou wat óók in de Arbowet verplicht gesteld is. Logisch dus dat Saval óók noodverlichting voor u kan controleren.

Het nieuwe bouwbesluit 20is per april 20ingegaan. Noodverlichting is verplicht voor een verblijfsruimtes voor meer dan personen, alsmede in .