Noodverlichting buiten

Noodverlichting is verplicht, maar wanneer en wat zijn de regels voor het hebben. Het is verplicht om noodverlichting te hebben in de ruimte zelf en in de gang of vluchtroute. Dan is het natuurlijk nog de vraag of het licht van buiten af genoeg .

Noodverlichting dient als ‘back-up’ als de voeding voor de normale verlichting het laat afweten. Vervangingsverlichting valt buiten de scope van de NVFN. Deze praktijkgids over noodverlichting is samengesteld door de Nederlandse.

Voordat u noodverlichting installeert, geldt het advies: inventariseer eerst!

Aan de hand van een stappenplan krijgt u een goed beeld van de risico’s in en buiten . De aanwezigheid van noodverlichting in gebouwen als veiligheidsvoorziening houdt niet op bij de laatste vluchtdeur naar buiten. Buiten noodverlichting schakelt aan bij nood. Geschikt voor buiten, uur noodverlichting, Scharnierende constructie en handig schroefsysteem voor.

Nieuwe norm NEN-EN18voor noodverlichting. Buiten, bij elke uitgang gebruit voor ontruiming. Noodverlichting voor veilige vluchtweg.

Noodverlichting speelt een cruciale rol bij het veilig vluchten uit gebouwen.