Nen en 179

De vluchtwegnormen voor nooddeuren (NEN-EN 179), voor paniekdeuren (NEN-EN 1125) en de ontwerpnormen (prNEN-EN 136en prNEN-EN 13637) . Deze norm is van toepassing op deuren met een vluchtfunctie in panden waar een relatief klein aantal mensen aanwezig is. Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik op vluchtroutes, -eisen en beproevingsmethoden. De Europese norm NEN EN 1voor sluitingen van nooduitgangen geldt sinds juni 20en is in 20herzien.

In de norm zijn de eisen en testprocedures . De Europese norm NEN EN1bij nood- en vluchtdeuren beschrijft de toepassing van anti-paniekbeslag in ruimten en gebouwen waar een . De NEN NORM EN 11is de Europese norm welke bepaald welk.

Het anti-paniekbeslag zal voldoen aan de eisen conform EN 179. Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes – Eisen en . Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat – Eisen en beproevingsmethoden. Eisen EN 136Nooddeuren, elektromechanisch. De NEN-EN 1Norm voor OPENBARE ruimten is de vlucht Norm voor ruimtes waarin kleine groepen mensen bekend zijn met de vluchtwegen. Met de komst van twee Europese normen, NEN-EN 179:20(Emergency exit devices) en NEN-EN 1125:20(Panic exit devices) is het . NEN-EN1(Emergency exit devices) en.

NEN-EN 11(Panic exit devices) is het onderscheid gekomen tussen nood- en vluchtdeuren. Elke deur op de vluchtroute moet eenvoudig met een lichte druk of een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 1en NEN-EN 11kunnen worden .

Dit zijn de EN 1en de EN 112 in Nederland de NEN EN 1en NEN EN 1125. De verplichte Nederlandse bouwrichtlijn 32van SBK Komo verwijst hier . Toepassingen NEN-EN11en NEN-EN179. Hang- en sluitwerk; Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een . NEN-EN 1geldt voor nooduitgangen met een deurkruk of drukplaat. Voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang (push bar) geldt NEN-EN 1125.

NEN-EN 1Deze norm geldt voor mechanische noodsluitingen bediend door. De norm NEN-EN 11is van toepassing op deuren met een vluchtfunctie in . Nooddeuren voor beperkt aantal gebruikers (NEN-EN 179) b) Anti-paniekdeuren voor een groter aantal gebruikers (NEN-EN 1125) c) Brandwerende deuren .