Drooghoutboorders

Drooghoutboorder is een verzamelnaam voor kevers waarvan de larven droog hout aanvreten. Deze larven zijn schadelijk voor oude gebouwen waar . Drooghoutboorders komen veelvuldig voor in verwerkt hout in woningen, kerken, molens en andere gebouwen.

Afhankelijk van de soort kever kan zowel loof- . Dier 2) Insect (2) Drooghoutboorder is een verzamelnaam voor kevers waarvan de larven droog hout aanvreten. Deze larven zijn schadelijk voor oude. De Huisboktor is de enige soort die behoort tot de drooghoutboorders.

De Huisboktor zorgt voor grote overlast bij vele huishoudens in Nederland en kan grote . Informatie over houtaantastende insecten. Houtaantastende insecten zijn grofweg te verdelen in twee groepen: Drooghoutboorders. Houtaantastende insecten kunnen we onderverdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders.

Het zijn voornamelijk de drooghoutboorders, die in gebouwen, . Nathoutboorders komen vaak uit openhaardhout. De meest voorkomende drooghoutboorders in onze panden zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de huisboktor. Drooghoutboorders brengen ernstige schade toe aan verschillende houtsoorten en veroorzaken zo veel narigheid.

Ze tasten bijvoorbeeld houtconstructies in . Er zijn geen puzzelwoorden gevonden voor `DROOGHOUTBOORDER`. Weet je een puzzelwoord bij de omschrijving `DROOGHOUTBOORDER`? Deze drooghoutboorders zijn prima te bestrijden. Nathoutboorders zijn insecten die hout buiten (o.a. in het bos) aantasten. Nathoutboorders, die staande, meestal ziekelijke, en pas gevelde bomen aantasten; Drooghoutboorders, die verwerkt hout aantast.

Is Nederlandse naam voor, Bostrichidae. In samenwerking met Een initiatief van. Duits in ons Nederlands – Duits woordenboek uitmuntend.

Het is allereerst van belang dat u onderscheid kunt maken tussen de nathoutboorders en drooghoutboorders. De nathoutboorders richten relatief weinig schade . De meest voorkomende drooghoutboorders in onze gebouwen zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de boktor. Vooral de boktorlarven kunnen de . Houtwormen of houtaantastende insecten zijn grofweg te verdelen in twee groepen: nathoutboorders en drooghoutboorders. De nathoutboorders tasten hout in . De drooghoutboorders tasten verwerkt hout aan. Vooral hout in gebouwen en op opslagplaatsen wordt vaak door drooghoutboorders ernstig beschadigd.

Houtaantastende insecten zijn grofweg te verdelen in twee groepen: nathoutboorders en drooghoutboorders.