De verlichting

De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te . De Verlichting, ook wel bekend als Eeuw van de Rede was een nieuwe politieke en filosofische beweging in Europa die opkwam in de 18e .

In de achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, hadden wetenschappers en filosofen het gevoel dat Europa een periode van schemering achter zich liet. Woorden als ‘Verlichting’ en ‘verlichten’ duiden op een proces. Eind achttiende eeuw vatte de Duitse filosoof Kant de Verlichting samen als een proces van . De verlichting is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in de 18e eeuw.

Er kwam steeds meer aandacht voor mensen die anders dachten dan de meeste . Met Verlichting bedoelt men een bepaalde periode in de Europese cultuurgeschiedenis. Er wordt een veroordeelsvrije houding mee aangeduid die gebaseerd . Geschiedenis van de Verlichting – Lees de historische artikelen over de Eeuw van de Rede – de Verlichting in Europa in de 18e eeuw. Leidende vraag: Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving? Oude inzichten werden in de tweede helft van de 17e eeuw ter .