Condensator werking

Een condensator is een elektrische component die elektrische lading. Het standaardmodel voor de werking van condensatoren is de plaatcondensator. Een condensator bestaat uit twee metalen platen die van elkaar gescheiden zijn door een isolerende laag.

Werking bij gelijkstrooWanneer een condensator in een stroomkring is opgenomen waarin slechts gelijkstroom optreedt, treden er weinig verschijnselen op. Condensatoren worden toegepast in elektrotechnische omgevingen. Ze zijn vaak verborgen in elektronische schakelingen of apparatuur en dus niet zichtbaar.

Een condensator is een elektrische component die elektrische lading en.

Ik probeer erachter te komen wat de functie van een . Werking van rc-kring als low-pass filter – Elektriciteit. Capacitor_schematic_with_dielectric. Condensator – ,rh:nl. Elektronica de condensator,rh:finimuis.

Forum – Circuits Online,rh:circuitsonline.

Een andere afbeelding meldenMeld de aanstootgevende afbeelding. Een condensator slaat energie op en kan in zeer korte tijd laden en ontladen. Op deze pagina wordt de werking van de condensator beschreven en . In dit hoofdstuk behandelen we de condensator als essentieel element in.

Een condensator is samengesteld uit twee door een isolator gescheiden geleiders . De capaciteit wordt groter naarmate de afstand tussen de geleiders(de platen in condensatoren) kleiner is.