Bloeddikte meten

De INR waarde is een gestandaardiseerde weergave van de meting van de protrombinetijd. De protrombinetijd is een maat die aangeeft hoe . Kaart van de trombose; bloeddikte?

Als uw arts u voor langere tijd antistollingstabletten heeft voorgeschreven, bestaat de mogelijkheid om de noodzakelijke controle van deze medicijnen in eigen . Mensen met verhoogd risico op trombose die coumarines slikken, moeten op ieder gewenst moment de stollingswaarden van hun bloed kunnen weten. Trombose zelfzorg – Hoe kun je thuis zelf de. U meet zelf met behulp van een apparaatje, de zogenaamde CoaguChek, uw stollingswaarde.

In dit apparaatje, kunt u een druppel bloed doen dat u verkrijgt . Gewoon dmv een vingerprikje iedere weken zelf meten. Maar nu was mijn INR vanmorgen ook 2. Men kan de bloedbezinkingssnelheid meten door milliliter bloed onstolbaar te maken met een oplossing van natriumcitraat. Het is mogelijk om zelf bloed te prikken, te meten en de dosering van uw bloedverdunners te bepalen.

De medewerkers van de trombosedienst . Door zelf te meten bent u beter op de hoogte en meer betrokken bij uw. BZ stuurt de strips die u nodig heeft om zelf te meten per post naar .